TK
BĚRUNICE

INFORMACE O PLATBĚ

Platit můžete také na obecním uřadě
nebo v autodílně u Marka Mašindy.
Aktuální ceník a další informace o provozu hřiště

- info na tel. 603 909 469 (Marek Mašinda)

© copyright 2011 | Luboš Šťastný | AVATAR |